Introducere

Starea de urgență impune măsuri stricte, iar amenzile urmăresc să prevină răspândirea coronavirusului, împiedicând oamenii să iasă din casă, cu excepția motivelor întemeiate.

Astfel, starea de urgență și ordonanțele militare 1,2 și 3 au stabilit o serie de noi fapte contravenționale și au adus cu ele mii de amenzi contravenționale. Mai mult, amenzile au fost majorate de zeci de ori, iar prin ordonanța militară nr.4, amenda contravențională a ajuns la un minim de 2000 lei.

Care sunt limitele amenzii și cum se aplică?

Persoanelor fizice le poate fi aplicată o amendă contravenţională între minimum 2.000 lei şi maximum 20.000 lei. Pentru faptele comise anterior datei de 3 aprilie 2020, amenda care putea fi aplicată acestora era între 100 lei şi 5.000 lei.

Persoanelor juridice le poate fi aplicată o amendă contravenţională între minimum 10.000 lei şi maximum 70.000 lei. Pentru faptele comise anterior datei de 3 aprilie 2020, amenda era între 1.000 lei şi 70.000 lei. 

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator.

Cum se calculează termenul de 15 zile?

Dacă procesul-verbal de sancţionare este înmânat pe loc persoanei amendate, termenul de 15 zile curge chiar din acea zi. Dacă procesul-verbal nu este înmânat pe loc persoanei amendate, ci este comunicat la domiciliu (prin poştă), termenul de 15 zile începe să curgă din ziua primirii comunicării.

De precizat că, potrivit art. 41 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020, termenele de decădere nu încep să curgă pe perioada stării de urgență. Astfel, persoanele amendate vor avea la dispoziție 15 zile de la data încetării stării de urgență pentru a decide dacă achită jumătate din amenda aplicată sau formulează plângere contravențională.

Șansele de reușită ale admiterii plângerii și pe cale de consecință a anulării amenzii, depind pe de-o parte de dumneavoastră, iar pe de altă parte de modalitatea în care plângerea este formulată.


Executarea sancțiunilor contravenționale în contextul stării de urgență

Potrivit art. 39 din OG 2/2001 privind regimul contravenţiilor, termenul de executare de bună voie a amenzii este de 30 de zile, care curge:

1. din ziua primiri procesului-verbal de contravenţie, dacă persoana amendată nu face plângere la instanţă împotriva lui;

2. din ziua în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a respins plângerea formulată de cel amendat.

Atenție! Așa cum am arătat mai sus, pe perioada stării de urgență nu curg termenele de decădere și practic nicio amendă nu va putea fi executată, deoarece niciun proces-verbal contravențional nu va deveni titlu executoriu. În concret, în această perioadă, statul poate să încaseze doar amenzile achitate de bună voie.

Ce ar trebui să faceți când sunteți amendați pe nedrept sau sancțiunea contravențională nu este proporțională cu fapta comisă

Toate persoanele care se consideră nedreptățite prin modul de aplicare a amenzilor contravenționale au dreptul de a formula plângere contravențională.

Dupa ce primiti procesul verbal, faceți obiecțiuni complete cu privire la abuzul sau neregulile pe care le considerati la procesul verbal intocmit de către polițist în rubrica mentiuni. Detaliați motivul pentru care considerăți că nu ar trebui să fiți amendați contravențional, deoarece, în acest mod apărările în fața instanței vor fi mai bine primite.

Este util să aveți un martor care să vă confirme varianta și să fie dispus să se prezinte în instanță.  Dacă sunteți singur în mașină sau pe stradă, rugați o persoană care asistă să vă dea numărul de telefon pentru a o putea chema ca martor.

Atenție! Dacă veți plăti amenda și ulterior o veți contesta și instanța va anula procesul verbal, atunci în urma hotărârii judecătorești, vă veți putea recupera banii plătiți în baza procesului verbal de contraventie, iar dacă instanța nu vă dă dreptate, ați achitat numai jumătate din cuantum.

Precizări finale

  • În această perioadă, din cauza epidemiei de COVID-19, activitatea instanțelor de judecată din țara noastră este perturbată, cele mai multe reducând sau chiar eliminând interacțiunea directă cu cetățenii. Totuși, dacă se respectă restricțiile impuse în această perioadă sau noile reguli pentru interacțiunea cu autoritățile, cei interesați pot în continuare să inițieze procese.
  • Amenzile primite in perioada stării de urgență pot avea si caracter nelegal fiindca multe dintre dispozitiile din ordonantele militare sunt ambigue si astfel lasa loc la abuzuri. Astfel, într-un comunicat recent dat publicității, Avocatul Poporului sugerează românilor să atace în instanță amenzile imense date în timpul stării de urgență de către autorități, deoarece textele de lege par neconstituționale.

Pin It on Pinterest

Share This