Ca urmare a noilor modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 295/2020, în situația în care – pe parcursul inspecției fiscale – se constată săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă care privesc stabilirea bazei de impozitare, nu se mai întocmește raportul de inspecţie fiscală. În această situație, se va întocmi doar procesul-verbal care cuprinde constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni.

De precizat că, prevederile actuale se aplică inclusiv pentru inspecţiile fiscale în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a legii (respectiv, 24 decembrie 2020). Prin Decizia nr. 72/2019 a Curții Constituționale ce viza actele întocmite de organele fiscale anterior începerii urmăririi penale, s-a arătat că, în raport de dispozițiile Codului de procedură penală, administrarea probelor se realizează, în mod exclusiv, în cursul procesului penal, actele întocmite înainte de începerea procesului penal neputând avea calitatea de mijloc de probă. Astfel, întregul dosar trimis de ANAF către organele de urmărire penală cu ocazia sesizării (compus atât din procesul-verbal de sesizare, cât și din orice alt document care însoțește acest proces-verbal) reprezintă doar „documentația de sesizare”.

Aceasta înseamnă că niciun document regăsit în acel dosar întocmit de ANAF nu poate fi considerat mijloc de probă administrat în mod legal în cursul procesului penal. Dacă organele de urmărire penală doresc să valorifice în cadrul procesului penal anumite documente regăsite în „documentaţia de sesizare” este obligatoriu a se apela la procedeele probatorii reglementate de Codul de procedură penală, fiind exclus a se proceda (spre exemplu) la fotocopierea unor înscrisuri din „documentaţia de sesizare”.

O altă noutate introdusă prin Legea nr. 295/2020 în cuprinsul Codului de procedură fiscală este cea legată de suspendarea termenelor de prescripţie. Astfel, termenele de prescripţie prevăzute Codul procedură fiscală se suspendă pe perioada cuprinsă între data comunicării către organele de urmărire penală a procesului-verbal de sesizare a organelor de urmărire penală sau a procesului-verbal întocmit ca urmare a solicitării organelor de urmărire penală adresată organelor fiscale de a efectua constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează şi data rămânerii definitive a soluţiei de rezolvare a cauzei penale.

Totodată,  a fost completată și procedura suspendării inspecţiei fiscale cu privire la două situații noi:

1.când organul de inspecţie fiscală este sesizat sau i se aduce la cunoştinţă, în timpul inspecţiei fiscale că împotriva contribuabilului / plătitorului se află în desfăşurare o procedură judiciară în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale;

2.în situaţia în care documentele financiar-contabile ale contribuabilului au fost ridicate de organul de urmărire penală, fără a putea fi puse la dispoziţia organului de inspecţie fiscală.

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1266 din data de 21 decembrie 2020, intrată astfel în vigoare la 24 decembrie 2020

Pin It on Pinterest

Share This