Trebuie să știți că în cazul în care veți fi nevoiți să dați o declarație, în calitate de suspect sau inculpat, organul de cercetare penală este obligat să vă aducă mai întâi la cunoștință toate drepturile prevăzute expres de Codul de procedură penală și în primul rând dreptul de a nu da nicio declarație.

  • Dreptul la tăcere este prevăzut expres de articolul 83 lit. a) din Codul de procedură penală, ceea ce înseamnă că aveţi dreptul de a nu da nicio declaraţie pe tot parcursul procesului penal, iar această atitudine nu va atrage nicio consecinţă negativă pentru dumneavoastră. Însă, dacă alegeţi să daţi declaraţie, să aveţi în vedere că orice veţi declara reprezintă o probă şi poate fi folosită împotriva dumneavoastră.

Organele de anchetă sunt obligate să vă comunice calitatea în care veți fi audiat (suspect sau inculpat), fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia sunteți suspectat sau pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia.

După acest moment, cel mai indicat lucru este ca suspectul/inculpatul să se  prevaleze de dreptul la tăcere și să solicite să fie asistat de un avocat.

Deşi la o primă vedere, puteți aprecia că dacă veți da declarații și veți spune tot ceea ce știți referitor la faptele care vi se impută, nu se va mai pune în mișcare acțiunea penală sau nu vor mai fi luate măsuri preventive, vă sfătuiesc să nu luați nicio decizie fără a vă consulta în prealabil cu avocatul. Alegerea de a nu beneficia de dreptul la tăcere și de a da declarații înainte de a studia dosarul cauzei poate fi o greșeală cu efecte ireversibile.

  • Dreptul la tăcere este într-o relație strânsă cu principiul prezumției de nevinovăție, prezumție care are rolul de a oferi protejarea persoanei puse sub acuzare de comiterea unor fapte penale împotriva unui verdict anticipat prin care să stabilească în sarcina persoanei statutul de vinovat.

În concluzie, NU vă grăbiți să dați declarații:

  • fără să fiți asistați de un avocat ales (sau din oficiu);
  • fără să solicitați și să studiați dosarul de urmărire penala;
  • fără să vă consultați cu avocatul și să apreciați asupra oportunității declarației ce urmează să o dați ori a exercitării dreptului la tăcere.

Pentru a avea o apărare eficientă în procesul penal, vă recomand să uzați de toate drepturile pe care legea vi le conferă.

Pin It on Pinterest

Share This