Domenii de activitate

DREPT PENAL | DREPT CIVIL | DREPTUL FAMILIEI | DREPTUL MUNCII 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL | DREPTUL CONTRAVENTIONAL 

DREPTUL COMERCIAL | DREPTURILE OMULUI

DREPT PENAL

 • Asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (poliţie, parchete, parchete specializate – D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.) a persoanelor puse sub învinuire, aflate în stare de libertate sau în stare de detenţie.

 • Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad, în fond, apel, contestaţie, precum și în căi extraordinare de atac pentru persoane trimise în judecată sau aflate în cursul executării pedepsei (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă).

 • Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice prejudiciate în urma săvârşirii unei infracţiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin infracţiune.

 • Asistare în cadrul procedurilor privind măsurile preventive și a procedurii mandatului european de arestare;

 • Asistare/reprezentare în procedura plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată (art. 340 NCPP);

 • Studierea documentelor puse la dispoziție de client sau a dosarului cauzei și propunerea unei soluții prin întocmirea unui raport scris;

 • Redactarea plângerii penale;

 • Asistare/reprezentare în orice alte proceduri în materie penală.

DREPT CIVIL

 • Redactarea si susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale;

 • Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;

 • Consultanță și asistență juridică în succesiuni, partaj, carte funciară și cadastru, apărarea dreptului de proprietate, revendicare, uzucapiune și grănițuire, pretenții, daune morale, răspundere civilă contractuală și delictuală, contestații la executare s.a.

DREPTUL FAMILIEI

Divorț, prestație compensatorie, exercitarea autorității

părintești (custodie), program vizitare minor, stabilire

locuință minor, tăgada paternității, partaje, adopții, s.a.

DREPTUL CONTRAVENȚIONAL

 • Plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției, anulare amenzi, s.a;

 • Reprezentare litigii contravenționale.

DREPTUL MUNCII

 • Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă;

 • Contestarea sancţiunilor disciplinare;

 • Acţiuni în pretenţii pentru recuperarea prejudiciilor;

 • Consultanţă privind desfacerea contractelor individuale de muncă.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 • Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;

 • Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, s.a.

 • Restituire impozite și taxe, contestare decizii de impunere, obligații fiscal, s.a.

DREPTUL COMERCIAL

 • Infiintarea societatilor comerciale, asociatiilor si fundatiilor;

 • Acordarea de asistenta si consultanta juridica permanenta;

 • Redactarea contractelor, acordurilor, tranzactiilor, notificarilor, actiunilor in justitie;

 • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de orice grad, competente in solutionarea litigiilor comerciale;

 • Recuperarea de credite;

 • Legalizarea si punerea in executare a dispozitivelor hotaririlor judecatoresti.

DREPTURILE OMULUI

 • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi privitor la domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei;

 • Redactarea plângerilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului;

 • Consultanţă juridică şi reprezentare în executarea hotărârilor definitive pronunţate de către Curtea de la Strasbourg;

 • Consultanţă juridică şi reprezentare în orice altă procedură internă care ar decurge dintr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu: revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului).

Dreptul Uniunii Europene(CJUE)

 • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la dreptul Uniunii Europene, precum şi cu privire la competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

 • Acordarea de asistenţă juridică în procedura chestiunilor prejudiciale;

TESTIMONIALE

Ce spun clienții noștri

“Recomand cu incredere”

“Recomand cu toată încrederea acest cabinet. Problemele mele s-au rezolvat apeland la ei”

Andrei C.

“Profesioniști”

“Pot spune ca sunt cu adevarat profesionisti. Modul in care au abordat problema și cum s-au comportat cu cazul meu a fost impecabil.”

Maria E.

“Ințelegere și rezultate”

“Am avut ceva probleme comerciale cu niste fosti parteneri, iar acest cabinet m-a ajutat sa imi recuperez pagubele produse.Va multumesc.”

Mircea F. ( administrator )

“Profesioniști în adevaratul sens al cuvântului”

“Mi s-a explicat și am înțeles exact ce trebuie sa fac, și împreună am câștigat.Multumesc.”

Ioan R.

Contactați-ne

Pentru a-ti oferi o solutie eficienta, bazata pe nevoile tale si orientata spre succes, contacteaza-ne la:

contact@avocatneamt.com

str. Alexandru cel Bun, nr. 28, Piatra Neamț, Neamț

Formular de contact

15 + 13 =

Pin It on Pinterest

Share This