În situația în care un angajat vrea să pună capăt contractului individual de muncă într-un termen cât mai scurt, devin incidente următoarele ipoteze:

Cea mai simplă opțiune este aceea de a conveni cu angajatorul să încheie un acord de încetare a contractului de muncă.

Acest acord trebuie încheiat în formă scrisă, conform principiului simetriei actelor juridice. Așa cum contractul de muncă trebuie să îmbrace forma scrisă și încetarea acestuia trebuie să îmbrace aceeași formă scrisă. În practică, de regulă, angajatul formulează o cerere de încetare a contractului de muncă, pe care o depune la angajator.

Este recomandat ca cererea să fie redactată în dublu exemplar, un exemplar fiind depus la angajator, iar pe celălalt să fie inserat numărul de înregistrare în registrul societății și data depunerii. Ulterior, angajatorul dacă este de acord cu cererea înregistrată, face mențiunea DE ACORD, pe cererea formulată și o semnează.

A doua variantă, este aceea a demisiei fără preaviz.În această situație angajatul formulează demisia în formă scrisă și o depune la angajator, în aceleași condiții pe care le-am precizat anterior la acordul de încetare a contractului de muncă, cu mențiunea că pe demisie nu este necesară stipularea acordului și a semnăturii angajatorului. Așadar în cazul demisiei, nu este necesar acordul angajatorului pentru a se desface ulterior contractul, însă trebuie respectat termenul de preaviz. Rațiunea instituirii termenului de preaviz la nivelul contractelor de muncă a fost aceea de a proteja activitatea angajatorului în sensul găsirii în timp util a unor soluții pentru a suplini lipsa angajatului care demisionează.

Respectarea termenului de preaviz este un drept al angajatorului și nu o obligație, astfel că acesta poate renunța parțial sau total la termen și poate fi de acord cu o demisie imediată, fără preaviz.

Așadar, dacă angajatorul este de acord, contractul de muncă poate înceta imediat și în cazul demisiei, fără preaviz.

Ultima situația când contractul de muncă poate înceta fără respectarea termenului de preaviz prevăzut în contract, este aceea ce intervine când angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

În practică, se poate recurge la demisia fără preaviz în cazul în care angajatorul nu acordă zilele de concediu, neplata salariului, nerespectarea programului de lucru ș.a.

Trebuie precizat că indiferent de varianta pentru care se optează, angajatorul la momentul încetării contractului de muncă, trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de lege, în material salarizării, a zilelor de concediu neefectuate și să întocmească documentele pentru a înregistra încetarea contractului individual de muncă.

Av. Monica Mihaela Iosub

Pin It on Pinterest

Share This