În temeiul puterilor conferite prin Legea nr. 208/2020, certificatele de stare civilă, precum și extrasele din registrul de stare civilă și cazierul judiciar, pot fi obținute prin avocat. În acest sens, este necesară încheierea unui contract de asistență juridică, pentru reprezentarea persoanei fizice în fața autorităților competente, în vederea solicitării și ridicării actelor vizate.

Prin modificările intervenite prin Legea nr. 208/2020, cetățenii români care locuiesc în străinătate, pot obține cu celeritate documentele necesare, prin intermediul avocatului.

Persoanele fizice pot mandata avocatul să solicite și să ridice certificatele de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces) prin contractul de asistență juridică, contract în baza căruia avocatul emite împuternicirea avocațială ce va menționa dreptul de a solicita și ridica aceste acte. De asemenea, avocatul poate efectua demersuri, în numele persoanei împuternicite și în vederea aplicării apostilei pe actele de stare civilă.

Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective.

Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă, în baza actelor de naștere sau de căsătorie, se pot depune de către avocatul împuternicit de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei, care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada solicitată. Și cererile pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă necesare în străinătate se pot depune de către avocatul împuternicit.

De asemenea, se poate obține tot prin avocat și cazierul judiciar. Trebuie precizat, că prin același act normativ, s-a conferit avocaților și dreptul de a se da specimenul de semnătură necesar procedurilor de la Registrul Comerțului, în fața avocatului pe împuternicirea avocațială, o astfel de semnătură fiind suficientă pentru aceste proceduri. Semnătura persoanei fizice comerciant, reprezentant al asociației familiale, administrator, reprezentant ori împuternicit al societăților, regiilor autonome ori organizațiilor cooperatiste, trebuie dată personal în fața avocatului și va fi utilizată în întreaga activitate. Astfel, specimenul de semnătură va trebui să fie inserat la nivelul împuternicirii avocațiale, care se va depune în original anexată cererii/cererilor de la Registrul Comerțului.

Tot în materia societăților comerciale, avocatul are prerogativa de a da dată certă declarației privind beneficiarul real al societăților, declarație ce trebuie depusă în temeiul art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Pin It on Pinterest

Share This